mandag 1. november 2010

Uke 44

Torsdag 4. Nov: I dag gradet jeg fire hull i seks festebraketter. Brakettene skulle skrus fast på løftesylindre og festes ned på en plate. Hullene måtte derfor forsenkes slik at skruene som skulle feste sylinderen kunne ligge jevnt med kanten.

Festet brakettene i skrustikka og festet en konisk forsenker i kjoksen. Deretter stilte jeg bormaskinen på den laveste hastigheten, sprayet på litt kjøle/smøreveske og forsenket hullene.

Gjorde dette med alle de seks brakettene, og resultatet ble bra ;)

Etter denne oppgaven, fikk jeg en ny oppgave av Magne. Den gikk ut på å lage 6 mellomstykker. Disse skulle brukes til å feste flere skinner i den ny prøvestasjonen. Avstanden fra der hvert mellomstykket ble festet og opp til skinna var 50mm, så dette ble høyden på mellomstykkene. Tykkelsen skulle være Ø30, og mellomstykket skulle bores og gjenges tvers gjennom. Det første jeg gjorde var å kappe materialet av 3, 30mm rundt-jern.

Deretter rettet jeg av endene, og dreide de til riktig lengde. Etter dette boret jeg et 8,6mm hull tvers gjennom, påførte smørevæske og gjenget hullet. Til slutt gradet jeg kantene.

HMS/Verneutstyr: Brukte vernebriller til kapping av materiale og til dreiing. Hadde også håret oppsatt og genserermer brettet opp slik at de ikke kunne hekte seg i noe da jeg dreiet.

Fredag 5. Nov: I dag kom det inn en del paneler som brukes på ringkabelanleggene. I disse skulle det freses inn et spor fra den ene kanten i det firkantede hullet.

Sporet skulle freses 10mm fra kanten i -Y retningen, være 8mm bredt og være 10, 3 mm dypt fra kanten i +X-retningen. Så jeg nullstilte fresen mot kanten i -Y retningen og kjørte den 10 mm i +Y retningen. Deretter nullstilte jeg fresen mot +X - retningen og freset sporet 10,3mm dypt. Nullstillingen av kanten i +X-retningen måtte gjøres for hvert panel, siden oppspenningen ikke var lik for hver gang i denne retningen. Etter en stund hadde jeg freset 10 slike paneler som var klare til å brukes på ringkabelanleggene :)

Etter dette, dreide jeg en stor kjørner for Roger. Dreide den ut av et 30mm rundtjern. Dette gjorde jeg ved å å stille inn toppsleiden på ca 24 grader, og matet for hånd med toppsleide -sveiva og tversliden til den ble spiss.

HMS/Verneutstyr: Til fresinga brukte jeg vernebriller, brettet opp genserermene slik at de ikke kunne hekte seg fast i noe, hadde også håret oppsatt.

Ellers ryddet jeg og tømte litt søppel slik at verkstedet er ryddig til en ny uke :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar