torsdag 18. november 2010

Uke 45

Torsdag 10. Nov

Planlegging:
Til morgenen i dag fikk jeg i oppgave å montere 4 sylinderstang-forlengere og 4 festeanordinger på 4 sylindere. Jeg fikk også i oppgave å bore opp hullene i festeskinna som sylindrene skulle festes i og deretter feste 2 av sylindrene i denne skinna. Det første jeg gjorde var å planlegge hvilket verktøy jeg skulle bruke. Fant fram 12mm og 24,5mm bor, 16 M6 skruer, umbrakonøkler, fastnøkkel, loctite lim -og rens.

Utførelse:

Det første jeg gjorde var å gjøre rein gjengene på sylinderstanga. Til dette brukte jeg en fille og Loctite super clean (7063). Da dette var gjort påførte jeg Loctite (243) gjengelåsing på gjengen til sylinderstanga, deretter skrudde jeg på sylinderstang-forlengerne. Dette gjorde jeg på alle 4 sylindrene i samme rekkefølge.

Da dette var gjort fant jeg fram 16 skruer, som jeg slipet kortere på båndsliperen. Disse skulle brukes til å feste festeanordningene til sylindrene som skal festes til skinna (jeg forsenket hullene til festanordiningene i forrige uke). Da dette var gjort satt jeg i gang å montere festanordingene på undersiden av sylindrene.

Neste oppgave gikk ut på å bore opp de gamle hullene i festeskinna. Disse hullene måtte bores større fordi de gamle sylindrene som var montert var mindre. Jeg spente fast skinna i skrustikka på maskinbordet til benkbormaskinen, men jeg fant ut at klaringen mellom borets tupp og hullet i styreskinna var veldig liten.

Når man skal bore opp hull er det fort gjort at boret hugger tak i hullet. Det blir derfor vanskelig å bore hullet fint siden boret kaster litt. Jeg tok derfor en vurdering og bestemte meg for å bore opp hullet med drillen, siden klaringen var så liten i benkbormaskinen

Til slutt boret jeg 4 hull til festeanordningen, 2 i hver ende. Dette for å feste sylinderen med festeanordningen til skinna.

Vurdering:
Det ferdige produktet ble fint etter annvisningene jeg hadde fått.

De to andre sylindrene skal skrus fast til den andre skinna, men den er montert fast på taket på prøvestasjonen, så disse monteres på stedet.

Konklusjon:
Et morsomt oppdrag med ulike oppgaver :)Fikk ingen problemer under oppgaven. Alt gikk greit :)

HMS/verneutstyr:
Brukte vernebriller til boringen.

Oppgaven er knyttet til lærerplanmåla:

  • Velge å bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
  • Montere elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter i tråd med tegninger, spesifikasjoner, standarder og gjeldende regelverk
  • utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner

Ny oppgave

Planlegging:

Etter denne oppgaven kom Tommy innom. Han trengte to piper hvor diameteren måtte dreies ned.

Utførelse:
Det ble ikke stilt noen krav til mål og toleranser. Jeg skulle derfor bare dreie ned pipa ca 1,5mm (til den rette kanten på pipa). Regnet først ut omdreiningstall, stilte inn matingen (fin) på maskinen og dreide ned diameteren.

Vurdering:
Pipa fikk riktig tykkelse, resultatet ble derfor bra :)

Konklusjon:
Dreijobben gikk bra, dreide uten mål fordi det ikke var stilt krav til nøyaktighet. Det kan jo også være greit en gang i blant :)

HMS/Verneutstyr:
Hadde håret oppsatt, oppbretta genserermer. Brukte vernebriller.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

  • utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner


Fredag 11. Nov:

Planlegging:

I dag fikk jeg en oppgave av av Yrjan. Den gikk ut på å dreie en kon med et hull i senter. Oppgaven gikk ikke ut på å dreie etter tegning, men etter øyemål. Så planla en ca. lengde på arbeidstykket (lengde på kon + overheng-lengde)

Utførelse:
Fant en ferdigkappet POM - arbeisdstykke og spente den fast i kjoksen på dreibenken. Deretter rettet jeg av enden, spente fast en kjoks i bakdokka og et et 5,9mm bor. Etter dette regnet jeg ut omdreiningstallet, stilte inn dette på dreibenken, nullstilte boret mot arbeidstykket og boret 60mm inn i arbeidstykket. Da dette var gjort løsnet jeg toppsleiden og stilte den inn på 40 grader. Da dette var gjort, dreide jeg konen. Jeg tok 7 kutt. Som sagt, jeg dreide ikke på mål, så stoppet når den så ganske lik ut de andre som ble brukt ute i produksjonshallen. Lillediameteren var da ca. 15mm

Da konen var ferdig dreid, stilte jeg toppsleiden tilbake til 0 grader og byttet til en verktøyholder for stikkstål. Deretter kontrollerte jeg at stikkstålet stod helt rett, altså i 90 grader. Etter dette regnet jeg ut omdreiningstall og matet stikkstålet inn i arbeidstykket.

Da dette var gjort, gradet jeg hullet i begge endene

Vurdering:
Konen ble fin og passet i smukken, resultatet ble derfor bra :)

Konklusjon:
En ny type oppgave. Det gikk greit, erfarte at hullet i konen kunne bores litt større, presspassningen ble litt trangere enn forventet ;)

HMS/Verneutstyr:
Hadde håret oppsatt og oppbrettede genserermer. Brukte vernebriller.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

  • utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar