søndag 24. oktober 2010

Uke 42

Torsdag 21. Okt: I dag fikk vi inn en del frontdeksler til ringkabelanleggene. Disse passet ikke til noen spesiallagde anlegg siden det firkantede hullet for panelene var for små. Jeg fikk derfor i oppgave å frese hullet større. Det første jeg gjorde var å spenne fast panelet med paralellklosser innvendig som klemte på den bukkede kanten og med en tvinge som presset ned den andre kanten.

Det var kun kanten i retningen -Y og +X som skulle freses. Jeg nullstilte fresen mot kanten i -Y retningen og laget dette som et felles nullpunkt til hver oppspenning siden dette ville bli felles for alle panelene som ble spentfast på samme måte. Deretter nullstilte jeg fresen mot kanten i +X retningen og freset 2mm av hver kant.

Brukte en 4mm pinnefres så hjørnene fikk 2mm radius. Kanten i +X retningen måtte nullstilles hver gang siden oppspenningen ikke ville bli lik i denne retningen hver gang (dette fordi jeg tok klaringen fra skrustikka på øyemål for hver gang).

Etter en liten stund hadde jeg freset en del paneler som var klare til å kunne brukes på ringkabelanleggene ;)

Senere på dagen dreide jeg litt, regnet ut grader for kon og dreide konede lengder på en aksel ;)

HMS/Verneutstyr: Brukte vernebriller, hadde oppsatt hår og brettet opp genseremene slik at de ikke var vide og kunne hekte seg i spindele eller det roterende verktøyet.


Fredag 22. Okt: I dag boret jeg hull i to klembakker til en oppspenningsjigg for boring av takplater til trafokioskene. Den ene siden av klembakka hadde samme bølgeform som takplatene, og den andre siden var rett. Hullene skulle bores i fresen for å få nøyaktig avstand mellom dem. For å få spent opp delen brukte jeg to paralellklosser på hver side av bakka, og vatret den rett før jeg jeg strammet til tvinga. (kunne også brukt et anslag til å legge enden på bakka mot for å få en rett oppspenning).

På den rette siden skulle det bores og gjenges to hull. På tegningen sto målet mellom hullene, dette var viktig for at hullene skulle passe overens med festehullene i jiggen. Det stod også totalt lengdemål på bakkene, men bakkene var ikke maskinert så jeg kunne ikke gå ut fra dette målet. Jeg målte derfor lengden og fant ut at den var 1mm kortere. Hullene skulle da være 29,5 mm fra kanten og ikke 30. Men siden avstanden mellom hullene var viktig, merket jeg kun av det ene hullet 29,5mm fra kanten og plasserte boret over merkingen og boret et 30mm dypt hull. Deretter nullstilte jeg dette hullet og kjørte fresen 200 mm fra dette punktet (avstanden mellom hullene) og boret neste hull. Avstanden mellom hullene ble da riktig.

Da dette var gjort spente jeg fast bakkene i tvinga, vatret den slik at den stod rett. Deretter smurte jeg hullene med Break Free og gjenget de med med M8 i gjengemaskinen.

Jeg laget to slike bakker til jiggen, deretter ble de montert, de passet bra :)

HMS/Vernutstyr: Brukte vernebriller til både fresinga, grading og gjening av hullet. Ellers, hadde jeg oppsatt hår og oppbrettede genseremer som i9kke kunne hekte seg i roterene maskinelementer.

På slutten av dagen ryddet jeg litt opp på verkstedet slik at det er ryddet til en ny uke :) Det var uke 42 :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar