lørdag 4. september 2010

Uke 35

Torsdag 2. Sept: Til morgenen i dag skiftet jeg ut tre gummibrikker på tre metallbrikker i en mekanisme som settes fast i en trekker.


Skrudde først ut metallbrikkene fra mekanismen, deretter skjærte jeg av den gamle gummien på klossene. Så skrapet jeg av resten med en kniv og pusset til slutt over med pussepapir. Da dette var gjort, skjærte jeg ut tre nye gummibrikker. Påførte lim på flatene og presset dem sammen, etter en stund hadde limet tørket og jeg monterte metallbrikkene med den nye gummien inn i mekanismen igjen :)


Etter dette kom Nils med to dreieoppgaver. Han ga meg tegninger og forklarte hva som skulle gjøres. Fikk to aksler hvor lengden skulle dreies ned til 86 mm og to tykkere metallaksler som skulle dreies til mm 221 mm.

Begynte først på de minste akslene. Målte først lengden, deretter regnet jeg ut hvor mye materiale som skulle fjernes. Så satte jeg i gang, etter en liten stund hadde begge akslene riktig lengde :) Disse var da ferdig ;)

Etter dette startet jeg på de store akslene, hvor det i enden skulle freses to spor på begge sider i hver sin ende. Lengden på sporet skulle være 9mm, dybden 4mm og hjørnene skulle avrundes til R5. Det skulle også bores hull i hver ende og gjenge hullene til M6. Lengden på selve akslen skulle også kortes ned. Brukte samme framgangsmåte som på de korte stengene.

Målte lengde, regnet ut hvor mye materiale som skulle dreies vekk og satte i gang. Da begge var dreid til riktig lengde, løsnet jeg kjoksen og justerte overhenget til akselen til ca 15mm overheng. Så boret jeg et 5mm senterhull, med omdreiningstall på 1600 r/min. Deretter spente jeg fast en kjoks i bakdokka og et 5mm bor. Sprayet på break free spray (kjøling og smøring), og matet boret 25mm inn i arbeidstykket. Da dette var gjort, spente jeg fast en M6 gjengetapp i kjoksen i bakdokka. Så justerte jeg skjærehastigheten til det laveste, 82 r/min og skøyv gjengetappen inn i hullet, da tok den tak og trakk seg automatisk inn og gjenget hullet :) Hadde merket av 25mm på gjengetappen så stoppet dreibenken litt før den nådde streken og snurret kjoksen på dreibenken for hånd helt til gjengetappen stoppet Så reverserte jeg kjoksen og tappen trakk seg ut igjen.

Da dette var gjort spente jeg akselen fast i skrustikka på maskinbordet til fresen. Så spente jeg fast en 10mm pinnefres i en fresedor, med en 10mm spennhylse og satte den fast i spindelen på fresen.

Da dette var gjort nullstilte jeg fresen i X-rettningen, altså for å få et nullpunkt å frese 9mm fra, og i Y-rettningen, for å kunne frese sporet 4mm dypt. Da jeg hadde nullstilt disse punktene, valgte jeg knappen for felles nullpunkt og kjørte på automatisk mating ved inntasting av avstanden fresen skulle kjøre. Etter en liten stund hadde jeg freset opp alle sporene, og i og med at jeg brukte en 10mm fres ble radiusen 5 :)


Da dette var gjort var alt ferdig og dagen over :)

HMS/Verneutstyr: Brukte vernebriller til både dreiing og fresing, hadde opsatt hår og brettet opp gensereremene slik at de ikke var vide og kunne hekte seg fast i kjoksen.


Fredag 3. Sept: I dag kom Nils med 4 tannhjul som skulle passe til akslene jeg dreide i går. Så jeg spente fast tannhjula i kjoksen på dreibenken og boret med et bor 0,3mm mindre enn det hullet skulle være siden resten skulle brotsjes vekk for å få det nøyaktig nok.

Boret først opp de små tannhjulene som skulle passe til de små akslene. Diameteren på disse var Ø10, så boret med 8,7mm bor. Deretter spente jeg fast en 10 mm brotsj D10og brotsjet med lav skjærehastighet på 165 r/min.

Da dette var gjort gjorde jeg det samme med de store tannhjulene som skulle passe til de store akslene. Spente de fast i kjoksen og boret med 19,7mm bor siden akselen var Ø20. Boret spente jeg opp i bakdokka, med morsekonushylser. Brukte skjærehastighet på 165 r/min. Da dette var gjort spente jeg fast en 20mm brotsj H7 og brotsjet hullet med lav mating og lav skjærehastighet på 82 r/min.

Resultatet ble bra :DResten av dagen var det litt småoppgaver og rydding ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar