søndag 30. mai 2010

Uke 21

Torsdag 28. Mai: I dag fikk jeg i oppdrag å frese palletter som skal brukes til den nye inrettningen på bordet hvor flaskebankeren er. Her er en tegning:

Henning hjalp meg med å stille inn målene på fresen, siden alle målene skulle gå ut i fra et felles nullpunkt. Dette var hullet øverst i høyre hjørne.

Dette ble gjort ved å først merke opp nullpunktet på palletten. Deretter plasserte vi boret over nullpunktet, valgte knappen for et felles nullpunkt, trykte null deretter på knappen merket X som da gjorde at X-aksen ble nullstilt og på Y som da gjorde at Y-aksen ble nullstilt. Da dette var gjort, var det bare å plotte inn målene fra tegningen og velge hvilken akse-rettning fresen skulle "kjøre" i. Jeg brukte bare matingen til å stille inn fresen på de riktige punktene og deretter bore hull, og ikke til å frese fram til punktene. Når tallene var plottet inn og akse-rettningen var valgt, lyste det et lys på et panel på fresen som indikerte hvilken akse man hadde valgt og hvilken vei fresen/bordet ville bevege i akse-rettningen (altså høyre eller venstre på X-aksen og framover eller bakover på y-aksen (fresen sett forfra)). For å regulere hvilken vei bordet/fresen skulle bevege seg innenfor den bestemte akseretningen var det bare å bruke minustall og vanlige tall. Hvis instillingene stemte var det bare å skyve spaken i samme rettning som den veien lyspære på panelet lyser, og den automatiske matingen starter i samme rettning.

Her er et bilde av panelet med knappene for de ulike funksjonene for fresmaskinen, spakene for valg av hvilken akseretning den automatiske matingen skal gå, og øverst midt på fresen er panelet som indikerer hvilke akseretning fresen vil gå i etter de innstillingene man har gjort.

Jeg kom etterthvert inn i en rytme og freset alle pallettene med samme metode, og med automatisk mating. Dvs. innplotting av tallene, valg av akserettning og dermed stiller fresen seg inn på det punktet det skulle bores hull automatisk.

Da jeg hadde boret opp alle hullene i fresen, løsnet jeg kjoksen med boret i og spente opp en ny fresedor med en 50mm valsfres. Denne skulle jeg bruke til å frese opp det 45mm lange halvrundsporet som skulle være 5mm dypt. Det første vi gjorde var å finne senter av plata og deretter stilte inn valsfresen. Så nulstilte vi fresen mot kanten av platen slik at dette ble et nullpunkt jeg skulle frese 45mm fra. Deretter stilte vi inn Z-aksen som er høyden. Z-aksen nullstilte vi ved å sveive fresen nedtil platen slik at den så vidt kom nær. På den måten ble dette nullpunktet for høyden og kunne dermed frese 5mm dybde fra dette punktet. Da jeg hadde gjort dette på alle pallettene var de ferdige :)

Da dette var gjort kjørte jeg pallettene til rullebordene i produksjonshallen og byttet de i noen uferdige.
Dette gjorde jeg store deler av dagen i og med at det er veldig mange palletter. Det ga en oppfriskning om fresen :)

Her er at bilde av palletten og mekanismen den spennes fast i:


Verneutstyr/HMS: Jeg brukte vernebriller år jeg freset, hadde oppsatt hår og holdt fingre unna fresområdet. Jeg sørget også for jevnlig opprydding av sagmugg og spon på maskinbordet og gulvet.


Fredag 29. Mai: I dag fortsatte jeg på fresinga av pallettene. Gjorde ferdig palletter bunkevis på ca. 10-15 stykker og la de tilbake på rullebordet i produksjonshallen. Der brukes de til å transportere bryterene til ringkabelanleggene de skal monteres inn i. Da dette var gjort, tok jeg igjen med meg en ny bunke, freset de, la de tilbake og hentet nye. Slik holdt jeg på store deler av dagen :) Slutten av dagen brukte jeg på å rydde opp etter meg. Støvsuget all sagmuggen og gjorde reint maskinbordet.


Verneutstyr/HMS: Jeg brukte vernebriller, hadde oppsatt hår og holdt fingre unna fresområdet. Jeg sørget også for jevnlig opprydding av sagmugg og spon på maskinbordet og gulvet.

Det var den uka :D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar