lørdag 14. november 2009

Uke 46

Torsdag 12. Nov: Morgenen i dag startet med å fortsette på freseprosjektet. Aluminiumsklossen som vi kuttet av i forrige uke var nå klar til å freses. For å få den blank å fin planfreset jeg alle flatene på klossen med en endeplanfres. Da ble alle flatene fine og blanke. Etter dette skråfreset jeg en kant på klossen, som jeg igjen freset opp to skråkanter til fra. Etter skråfresingen festet jeg et nytt freseverktøy i spindelen. Dette fresekverktøyet arunder skarpe kanter og heter radiefres men det ble også kalt for "grisetryne" siden verktøyet kan ha et grisetryne-lignende utseende :) Henning viste meg hvordan jeg gjorde det på en lengde også prøvde jeg meg på en lengde selv. Det var viktig å ikke frese for langt inn i arbeidstykke og ikke for langt ned, for da ville det blitt kanter over og under den avrundede kanten, noe som ikke ville hatt blitt fint. Resultet ble bra :)
Her er et bilde av en radiefres:

Jeg bestemte meg også for å frese et spor i klossen. Det gjorde jeg ved hjelp av en pinnefres. Jeg stilte inn ca. 2mm dybde og freset hele lengden på klossen. Da jeg var ferdig med å frese lengden stilte jeg inn større dybde på ca. 4 mm og freset hele lengden. Slik holdt jeg på helt til jeg syntes sporet var dypt nok. Det kommer bilde av klossen når det er ferdig :) Her er et bilde av en pinnefres:
Senere på dagen kom Ørjan med en plate som han hadde merkert opp noen punkter og slått kjørnemerker hvor det skulle bores opp hull. Jeg boret opp to 7,2 mm hull og tre 11,8 mm hull. Etter at hullene var ferdig oppboret var det litt grader i kantene så jeg fjernet gradene med en konisk forsenker. Jeg pusset også vekk noen av de skarpe kantene på plata på båndsliperen. Etter dette kom Kjetil med et oppdrag til meg. Oppdraget gikk ut på å kutte av en lengde på en jernstang og dreiie en kule i den ene enden. I den andre enden skulle det lages en radius på 6mm. Jeg rakk ikke å gjøre noe mer enn å kutte av lenden på jernstanga med den elektriske baufila den dagen. Så planene neste dag ble å fortsette med dette :D

Fredag 13. Nov: I dag startet arbeidsdagen med å fortsette på oppdraget jeg fikk av Kjetil hvor jeg skulle dreiie en kule i den ene enden av jernstanga og dreiie en radius i den andre enden. Jeg startet med dreiing av kula. Når man skal dreie en halvkule må man kombinere tverrsleid og hovdesleid. Da startet jeg et lite stykke inne på arbeidstykket og sveivet med tverrsleide helt til jeg kom nærat jernstanga. Da jeg var nærat sveivet jeg hovdsleiden til høyre. På den måten brukte jeg tverrsleiden for å jobbe med inn i arbeidstykket samtidig som jeg jobbet meg bortover til høyre. Desto lengre jeg gikk til høyre da, desto dypere gikk jeg inn i arbeidstykket så lenge jeg kombinerte begge sleidene. På den måten ble tuppen av arbeidstykket rundere og rundere etter flere gjentakelser av denne prossesen. Da jeg begynte å nærme meg slutten tok jeg noen store kutt, fordi avrundingen ble litt lang, men dette gikk veldig fint å rette opp. Kula hadde allerede formen så jeg kortet den ned med et par runder, da ble resultatet bra :)
Etter å ha laget kula, snudde jeg arbeidstykket og begynte på radiusen. Det gjorde jeg ved å bruke samme framgangsmåte som jeg brukte når jeg startet på kula. Jeg startet et lite stykke inne på arbeidstykket, kombinerte hovedsleiden samtidig som jeg brukte tversleiden og jobbet meg lengre og lengre inn i arbeidstykket desto nærmere tuppen jeg nærmet meg. Eneste forskjellen var at dette var en radius og da jobbet jeg meg ikke helt inn til midten av enden på arbeidstykket når jeg brukte tverrsleiden. Arbeidstykket skulle ha en radius på 6 mm, dette kontrollerte jeg med et radiusmål. Til slutt busset jeg arbeidstykket med smergelpapir i dreiiebenken,da ble fikk den en fin og blank overflate :) Her er noen bilder av den:


Etter å ha laget radiusen fikk jeg i oppgave å male et oppheng svart, og det gikk fint :)
På slutten av dagen ble jeg med Henning bort til maskinen som fikk ødelagt en kontakhylse på motoren. Det hadde nå blitt skiftet kontakthylse på motoren og den var klar til å monteres. Men ledingene som skulle kobles i hverandre stemte ikke overens med fargene, så monteringen måtte utsettes. Så var arbeidsuka over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar