søndag 27. september 2009

Uke 39

Torsdag 24 sept: I dag var det ingen spesielle planer som stod på timeplanen, så vi tok ting som det kom. En av oppgavene jeg startet med var å bore opp noen hull som var for små i noen skinner. Før jeg startet med dette fant jeg fram et 14mm bor. Jeg spente fast boret i kjoksen og satte igang. Etter oppboringen brukte jeg en håndgarader til å grade de skarpe kantene i hullene. Resultatet ble bra :)
Litt senere ut på dagen fikk jeg i oppgave å feste to ventiler til et deksel. Til denne oppgaven trengte jeg en drill, et 3mm bor for å bore hull til den største ventilen, M3 skrue og mutter, et 2,5 mm bor til den minste ventilen og skruer som passet. Jeg plaserte ventilene der de skulle være, og boret forsiktig gjennom hullene på ventilene og ned i metallplata. Da jeg tok vekk ventilene var det blitt to merker der hvor hullene skulle være, slik at jeg viste hvor jeg skulle bore. Jeg boret opp hullene og skrudde fast ventilene i plata. Resltatet ble bra :)
Vidre ut ut på dagen monterte vi en ny smergelskive på slipemaskinen. Den brukte jeg til å trene på å slipe bor på. Det var mye enklere å slipe bor på smergelskiva enn på båndsliperen som jeg brukte tidligere. Når man sliper bor er det særlig viktig å passe på at spissvinkelen og frivinkelen blir riktig slipt. Frivinkelen er den skrå flaten bak hovedeggene og det er denne vinkelen som avgjør om boret vil ta tak i matrialet og skjære. Denne vinkelen skal være 10 til 15 grader. Spissvinkelen er vinkelen på borspissen altså den vinkelen hovedeggene danner. Denne vinkelen skal være 118-120 grader. Hovedeggene skal være like lange i denne vinkelen og danne like store vinkler. Hvis disse eggene er ulike vil bare den eggen med lengst side eller størst vinkel bore i matrialet og da vil boret fort bli slitt og hullet bli unøyaktig. Jeg prøvde meg på å slipe bor flere runder og etter hver runde festet jeg det slipte boret i boremaskinen og prøveboret i et metallstykke. Alle hullene ble bra men noen ble litt bedre enn andre. Det var morsomt og jeg føler at jeg begynner å få til en god teknikk for å slipe bor :)Verneutstyr/HMS: Vernebriller og hansker til slipinga.

Fredag 25 sept: I dag stod skifting av hjul på noen løftebord og utbytting av en gammel boremaskin på planen. Ellers tok vi oppgavene som de kom. Vi startet dagen med å rydde litt rundt om på verkstedet. Rundt klokka halv 9 kom Anne Gro på besøk. Hun følger opp elevene ute i bedriftene. Litt senere fortsatte jeg med oppryddingen på verkstedet, hvor jeg sorterte noen bor, ryddet og sopet litt. Da ble det ryddig og fint inne på verkstedet :)
Etter lunsj tok meg og Henning med den nye benkeboremaskinen ut i produksjonshallen, hvor vi skulle bytte ut en gammel boremaskin med den nye. Den nye boremaskinen hadde tynnere fot og dette gjorde at boltene som ble brukt til å feste den gamle boremaskin med tykk fot til bordet, ble for lange. Desuten var avstanden mellom hullene også feil. Da dro jeg tilbake til verkstedet og hentet et 8,2mm bor, en drill og noen M8 bolter. Vi boret et nytt hull i bordet slik at det blei riktig avstand mellom hullene og skrudde fast boremaskinen.
Til slutt skulle vi skifte ut noen gamle plastikkhjul på noen løftebord ute i produksjonshallen. Verktøyet vi trengete til dette var to 17 mm fastnøkkeler og et jern til å løfte bordet. Dette gjorde vi ved å løsne den gjennomgående bolten til plastikhjulet, løftet bordet med et jern, så tok vi ut plastikkhjulet, satte inn det nye metallkulelageret og puttet inn bolten og skrudde den fast. Vi skiftet hjul på tre løftebord. Resultatet ble bra, hjulene rullet :)
Vernutstyr/HMS: Brukte vernebriller ved oppboringen av hullene og hansker for å ikke få oljekjemikalier fra hjula på hendene. Passet på å ikke holde hender under de tunge løfteborda, med fare for å klemme seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar