mandag 7. september 2009

Uke 37-Beredskapkurs

Mandag 7. sept: I dag var det første dag på beredskapskurset. Hele klassen møtte opp på Norward på Rafnes. Dagen startet med noen praktiske opplysninger og gjennomgang av timeplanen. Det var en rein teoridag, og det ble gjennomgått mange temaer. Vi lærte blant annet om hva industrivern er, om risikokartlegging, farlige stoffer og forgiftninger, brannvannsystemer og ulike slokkesystemer.
Vi lærte også blant annet mye om plikter, oppgaver og ansvar som brann og entrevakt (BE-vakt). BE-vakt kurset vi gikk gjennom gjør at vi er kvalifisert BE-vakter og har lov til å utføre dette arbeidet i bedrift. Jeg synes det var veldig nyttig å intressant å lære om :)Tirsdag 8. sept:
Andre dagen på beredskapskurs i dag. Dagen i dag bestod både av teori og litt praktiske øvelser. Det handlet for det meste om førstehjelp. Ulike temaer var opptreden på skadestedet, sirkulasjonssvikt,blødninger, hjerte og lunge redning og regelen BLÅST. BLÅST er en regel som skal hjelpe deg med å huske de grunnleggende prinsippene for førstehjelp. B=Bevissthet, L=Luftveier, Å= Åndedrett, S=Sirkulasjon og T=Tempratur.
Det var interssant og veldig viktig å lære! På slutten av dagen gjorde vi noen øvelser som gikk ut på det vi hadde lært. Tre personer fikk tildelt hver sine sår-skader og vi fikk i oppgave å behandle dem på riktig måte, med bandasjering, kompress og stopping av blødning. Vi fikk også prøvd oss i Hjerte og Lunge Redning (HLR) på en dukke. Nok en nyttig dag på kurs :)

Onsdag 9. sept: I dag var det den tredje dagen på beredskapskurset. Dagen i dag startet som de to andre dagene, med teori. Vi lærte for det meste om akutt medisinske sykdomer,(som hjerteinfarkt, epilepsi og diabetes), brannskader, etseskader og hode/nakke/rygg skader. Helt til slutt lærte vi løfte og forflyttningsteknikker og fikk prøvd oss litt på dette i praksis også :) På slutten av dagen gikk vi bort til brannstasjonen. Der ble vi delt inn i grupper på tre. De annsatte som jobbet som brannmen viste oss brannbilene og mye av utstyret som de bruker til en slokking. De viste oss blant annet vannslanger, koblinger, vann og skumkanoner og diverse utstyr. Vi så også på ambulansen. Der viste Einar oss båra, Thomasbagen med alt utstyret og utstyr inne i bilen. Jeg synes det var morosomt å se og lære om dette og bra at vi fikk en liten avveksling på dagen med litt praktiske aktiviteter. Tok noen bilder fra site økt av dagen, da vi var på brannstasjonen.Torsdag 10. sept: I dag startet vi med teori, men det meste av dagen var praktiske øvelser. For en utrolig morsom dag det har vært i dag !!! Vi startet inne og hadde de tre første timene med brannteori om hvilke slokkemiddler som passer best til slokking av ulike branner. Dette var helt greit.
Etter lunsj kom det jeg helt klart har gledet meg mest til hele uka, og som har vært det morsomste vi har gjort på kurset til nå. Pulverapparatslokking, slangestafett og røykdykking sto for tur. Men før aktivitetene kunne settes i gang trang vi ordentlige brannklær. Vi fikk utdelt brannbukse, brannjakke, gummistøvler, brannhjelm og hansker. I tillegg til dette, fikk vi utdelt oksygentank, maske og bæremeis til røykdykkinga. Vi så rett og slett ut som brannmenn hele gjengen :)
Da brannvernklærna var på ble vi delt opp i 3 grupper. Gruppa mi startet med pulverapparat-slokkingen. Den gikk ut på og slokke en propanbrann i et tre etasjers kar. Det var morsomt og gikk veldig bra ! :)Neste øvelse var slangestafetten. Før vi startet ble gruppa delt i to, og lagene skulle konkurere mot hverandre. Stafetten gikk ut på å koble en slange til en hydrant på plassen. Videre fra slangens ende skulle det koples på et grenrør og ut fra grenrøret igjen skulle det koples på to nye slanger. På endene fra disse slangene igjen skulle det kobles på to strålerør. Før det var gruppa mi sin tur fordelte vi oppgaver. Klokka ble satt i gang og alle tok fatt på sin oppgave. Jeg gjorde min oppgave, tok med meg slangen og koblet sammen koblingen på slangen og grenrøret. Gruppa var ferdig med sin oppgave på tre min. Vi slo det andre laget og straffa deres ble at de måtte bære utstyret vårt bort til røykdykking-labyrinten.
Til slutt var det røykdykking som stod på programmet. Vi tok på oss røykdykkeutstyret og gikk inn i labyrinten, lyset ble slått av og det ble helt mørkt. Man kunne ikke se hånda forran seg. For å komme seg framover måtte man følge veggene når man gikk. Første hindring var en vegg vi måtte over, og det gikk fint. Plutselig var det ingen åpning foran meg. Jeg gikk ned på kne og førte hendene langs veggen. Langs veggen nede ved gulvet fant jeg et firkantet hull. Jeg la meg på ryggen med bena først og dro meg gjennom. Neste hindring var et platå vi måtte oppå og ned igjen. Plutselig ble det lyst, og målet (døra) var nådd.
Røykdykking var en kjempemorsom erfaring. Synes rett og slett alle oppgavene vi gjorde i dag var kjempemorsomme og er minner som kommer til å vare evig ! :)Fredag 11.sept: I dag var det siste dag på beredskapkurs. Hele dagen var det praktiske oppgaver. For en dag ! I dag har det vær kjempemorsomt ! Vi fikk prøvd oss i ulike oppgaver som røykdykking, samleplass-arbeid og gasskjerming. Klassen ble delt i grupper. Gruppa mi startet på samleplassen. Samleplassen er plassen hvor mennesker som blir hentet ut fra brannen blir fraktet. Utenfor ulykkestedet (som i dette tilfelle var en stor møblert hall) stod det en leder og to hjelpere. Når den skadde personen blir hentet ut, avgjør disse personene hvor alvorlige skader personen har og frakter personen til ulike baser innenfor katogoriene: vanlig, hast og akutt. På hver av disse basene stod det hjelpersonell som skulle ta seg av pasientene. Jeg stod på basen vanlig, og tok meg av kuttskader o.l.
Etter denne øvelsen stod røykdykking for tur. Jeg tok på meg røykdykkerutstyret og var klar til å gå inn. Når dørene ble lukket så man veldig lite. Man måtte ganske nærme ting for å kunne se, og måtte kjenne og føle på ting. Det er veldig viktig å søke med beina og følge veggene når man går. Det var veldig morsomt !
Siste oppgave gikk ut på å skjerme en gassbrann over en stor tank, slik at vi kom nærme nok til å stenge av gasskrana.
Vi ble delt opp i team på seks personer. Vi brukte to slanger til oppgaven. To sto forerst med hver sin slange og styrte strålerøret, bak disse igjen sto det en person og holdt slangen. I midten mellom personene som styrte strålerøret stod det en person. Denne personens oppgave er å styre de to forrerste personen og stenge av kranen. Den siste personen gikk bakerst og holdt begge slangene. Det var viktig å ha strålerøret på største spredning når man gikk mot tanken og at begge strålene krysset hverandre i en V-form. Når man nærmet seg tanken lagde man litt mindre spredninng, og da strålene var bak krana kunne man stikke fram hånda og kutte gassen. På denne øvelsen fikk alle prøvd seg på de ulike plassene. Også denne øvelsen var veldig morsom og gikk kjempefint !Kurset har vært en lærerik, intressant og en veldig morsom opplevelse ! :) Dette er gode minner ! :)

1 kommentar: