mandag 21. mars 2011

Uke 5

Torsdag 4. Feb:
Henviser også til blogginnlegg uke 48, da jeg gjorde samme oppgave.

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å lage 4 stoppere til en stativ. Stopperne skulle sveises fast på siden og hindre at platene som står i stativet sklir ut.
 • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Målebånd, sveiseapparat, avsug, sveisemaske, hansker, hammer, avbiter,vernebriller og hørselvern.
 • Planla rekkefølgen på arbeidet: Måle høyde på bakkanten og forkanten (diagonalen sier seg selv), skrive ned mål og kutte til stopperene i platesaksa og sveise fast stopperne til stativet.
Utførelse:
Stopperne skulle være rettvinklede trekanter. Målte først lengden på kanten stopperen skulle sveises fast til, deretter høyden på den andre kanten. Den siste lengden (hypotenusen) ble da automatisk riktig. Skreiv ned målene på en lapp og merket opp på en metallplate. Da dette var gjort, kappet Kjetil platene for meg i platesaksa.

Da stopperne var skjært ut, slipte jeg alle kantene slik at de ikke var skarpe. Deretter kjørte jeg stativet inn i sveisebua og gjorde klart for fastsvising av stopperne.


Brukte hammeren og banket den lille kanten inntil stopperen.

Deretter stilte jeg inn sviseaparatet og pusset vekk malingen fra et lite område på stativet og festet jordingen. Da dette var gjort, satte jeg i gang å sveise. La en hel-sveis på utsiden, hadde nemlig plassert stopperen noen millimeter innenfor kanten, dette gjorde at det ble mer å feste stopperen i. Etter en liten stund, var dette gjort på alle de 4 stopperne.

Vurdering:
Alle de 4 Stopperne passet bra i enden av plata de skulle sveises fast i ,og de ble sveiset fast slik at de ble rette. Resultatet anses derfor som bra :)

Konklusjon:
Oppgaven gikk fint, uten noen problemer :)

HMS/Verneutstyr:
Slipet kanter og hjørner på stopperne runde. Brukte vernebriller, hansker og hørselvern til slipingen. Til sveisingen brukte jeg sveisemaske, hansker og avsug. Brukte også langermet genser for ikke å bli brent.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:
 • planlegge og utføre arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og prosedyrer
 • velge materialer for bearbeiding ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • velge og bruke maskiner og utstyr til å skjære, kutte og sage i tråd med arbeidsoppdrag
 • bruke sveisemetoder til vedlikehold og reparasjon i tråd med gjeldende standarder
 • kontrollere og dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystem

_____________________________________


Fredag 5. Feb:


Planlegging:
I dag skulle Henning og jeg fikse to stoppere på to rullebånd i produksjonshallen. Stopperen som stod der fra før sto etter en port. Denne skulle flyttes foran porten slik at anleggene ikke dunket inn i porten. Dessuten var stopperen overflødig der den stod fra før, dette fordi det sto to andre stoppere på slutten av banen. Begge hadde samme oppgave, å hindre at anleggene rullet ut av banen.

 • Utstyr/Verktøy vi planla å bruke til oppgaven var: 19mm fastnøkkel, 2 x 17mm fastnøkler.
 • Planla rekkefølgen på arbeidet: Ble gjort på stedet.

Utførelse:
Vi løsnet først rullene på hver side av stopperen. Deretter løsnet vi stopperen og tok den med til verksted. Der boret jeg to Ø5 hull og gjenget de til M6. Til slutt satt jeg i to M6 settskrue, og gikk tilbake til rullebanen.

Der monterte vi stopperen på den riktige siden av porten og monterte fast et håndtak til stopperen. Dette håndtaket var til å løse ut stopperen, slik at anleggene kunne kjøres over. (Glemte å ta bilde av dette, kommer bilde senere) Da dette var gjort, var monteringen ferdig og vi prøvekjørte et anlegg over stopperen.

Vurdering:
Stopperen stoppet anlegget før det nådde porten og anlegget glei fint over når man løste den ut. Resultatet ble derfor bra :)

Konklusjon:
Morsomt med en monteringsjobb som innebar litt tenking og planlegging. Det som gjorde at oppgaven måtte tenkes nøye gjennom, var at stopperen skulle plasseres like ved en overgang. Stopperen skulle plasseres på den delen av rullbanen, som kunne roteres og helt i enden. Dette gjorde at vi måtte fjerne en rulle, men distansen til neste rulle var såpass kort at dette ikke gjorde noe ;) Det var også viktig å plassere stopperen riktig vei :)

HMS/Verneutstyr:
Selve oppgaven innebar HMS. Dette fordi stopperen fungerte som en sikkerhet for at ikke anlegget kræsjet i porten.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

 • demontere, reparere, montere og funksjonsteste mekaniske komponenter i bedriftens produksjon
 • velge og bruke bearbeidingsmaskiner til dreiing, fresing, boring, brotsjing, honing, platearbeid og rørarbeid etter spesifikasjoner og kundens krav til kvalitet
 • sette sammen, modifisere og teste mekaniske komponenter i tråd med spesifikasjoner
 • utføre vedlikehold og reparasjoner i tråd med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • planlegge arbeidsoppdrag og utføre vedlikehold, feilsøke, reparere og funksjonsteste mekaniske komponenter og redegjøre for alternative løsninger

Etter denne oppgaven var jeg med Hans Ole på bedriftsbesøk :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar