mandag 21. mars 2011

Uke 3

Torsdag 20. Jan:

Planleging:
I dag fikk jeg i oppgave å fase endene på 20 kobberdeler. Det var to ulike ender på kobberdelene, begge skulle fases, men etter ulike mål.
  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Risselære, båndsliper, fil og skyvelære.
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Merke opp målene med risselære, slipe fasene, kontrollmåle og finslipe med fil.


Utførelse:
Fikk utdelt tegninger som inneholdt målene fasen skulle slipes til.

Risset målene på arbeidsstykket. Fant deretter fram verneutstyr og slipet fasene på båndsliperen. Dette var bare en grovsliping, gikk derfor over med fil etter dette og filet fasene til de riktige målene.

Vurdering:
Alle delene fikk faset endene. Fasene ble nær nok målene. Dette var godt nok da jeg i forkant hadde fått beskjed om at det ikke var deler som skulle tilpasses til andre deler, men forbedres med en fas.

Konklusjon:
Oppgaven gikk bra, ingen endringer som burde vært gjort :)

HMS/verneutstyr:
Brukte hansker hørselvern og vernebriller ved bruk av båndsliperen.
_________________________________________________


Fredag 21. Jan:

Planlegging:
I dag fikk jeg en oppgave av Nils :) Den gikk ut på å dreie vekk den innvendige radiusen på en del. Dette måtte gjøres fordi en ring skulle passe inn på denne diameteren og ligge helt inntil anleggsflaten.

  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Dreibenk, verktøyholder for stikkstål og stikkstål.
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Regne ut omdreiningstall, dreie vekk radius.

Utførelse:
Spente først fast delen i kjoksen på dreibenken. Byttet deretter til en verktøyholder for stikkstål og stilte inn omdreiningstall. Etter dette begynnte jeg å dreie vekk radiusen, tok flere kutt og etter en stund var flaten rett frem til kanten.

Vurdering:
Radiusen ble dreid vekk, og ringen gikk helt inntil anleggsflaten. Resultatet var derfor vellykket :)

Konklusjon:
Ikke noe å tilføre her :)

HMS/verneutstyr:
Brukte vernebriller til dreiingen og brettet opp genserermene :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar