mandag 21. mars 2011

Uke 4

Torsdag 27. Jan:

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å klargjøre en eske med kontakttapper. På noen skulle det fjernes fastsittene og knekte kabelstumper, andre måtte bores opp til en større dimensjon slik at kablene passet.
  • Utstyr/Verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Umbrakonøkler, avbitertang, dreibenk og Ø9,8 bor
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Løsne sett-skruer, fjerne kabelstumper, bore opp hull i dreibenk.


Utførelse:
Løsnet først alle sett-skruene på kontakttappene. Deretter fjernet jeg kabelstumper som satt fast i noen av tappene.

Da dette var gjort, spente jeg fast kontakttappene i kjoksen til dreibenken. Fant deretter fram kjoks til bakdokka, spente fast et Ø9,8 bor og boret opp hullene.

Til slutt gradet jeg hullene med konisk forsenker i gjengemaskinen.

Vurdering:
Etter at alle hullene i kontakttappene var gradet, sjekket jeg om de passet på kabelen. Alle passet, resultatet var derfor vellykket :)

Konklusjon:
Ikke noe å legge til her, siden alt gikk som det skulle :)

HMS/Verneutstyr:
Brukte vernebriller til boringen og gradingen.
__________________________________________________

Fredag 28. Jan:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar