mandag 22. februar 2010

Uke 8 - Vinterferien

Mandag 22. Feb: I dag startet dagen med å gjøre ferdig vinkeljerna jeg fortalte om i forrige uke. Det viste seg at vi skulle ha to vinkeljern til, så da skjærte jeg av to lengder av et flattjern i riktig lengde, med den elektriske baufila. Deretter fant jeg fram risselæra og merket opp der hvor hullene skulle være ved å rissse opp avstanden fra kanten og lengden inn på flattejernet. Jeg laga altså et kryss der hvor hullene skulle være og slo et kjørnermerke i senter. Deretter boret jeg opp hullene, forsenket hullet litt og fjernet gradene i hullet ved å bruke en konisk forsenker. De skarpe endekantene, slipte jeg på båndsliperen slik at kantene ble runde og uskarpe.

Etterhvert skulle Henning på møte og jeg fikk en ny oppgave å begynne på. Oppgaven gikk ut på å lage et beslag som man bruker som lås ved å skru fast en del på vegg og en del på døra og låse fast medt hengelås. Jeg skulle lage beslaget med buen man låser hengelåsen rundt. Slik som illustrasjonsbildet viser, bare i en kraftigere versjon:

Det første jeg gjorde var å finne fram et flattjern, og en sjakkel. Deretter tegnet Henning opp sånn ca. hvor hullen skulle være. Sjakkelen skulle brukes til ringen hengelåsen henges i. Her er et bilde av hvor sånn ca. hullene skulle være og sjakkelen:Etter å ha fått forklart oppgaven, satte jeg i gang. Det første jeg gjorde var å sage av nederste del av sjakkelen. Deretter brukte jeg den elektriske baufila og skjærte av riktig lengde på flattjernet.

Etter dette merket jeg opp hullene med et riseelære ved å merke opp avstanden fra kanten og lengden fra enden hvor hullet skulle befinne seg. Da fikk jeg et senter som jeg slo et kjørnemerke i. Da dette var gjort fant jeg fram et 8mm bor, og boret opp hullene i ytterkantene av flattjernet. Etter dette merket jeg opp de innerste hullene, som var hullene sjakkelen skulle sveises fast i. Oppmerkingen gjorde jeg med et risselære og var veldig nøyaktig med å få riktig avstand mellom hullene fordi sjakkel-føttene skulle passe akkurat nedi hullene. Jeg merket opp på samme måte som jeg gjorde med ytterhullene, ved å merke opp avstand fra kanten og lengden fra ytterkanten og slo kjørnemerker. Jeg forboret med et mindre bor, og boret til slutt med 9,2mm bor, da passet sjakkel-føttene nøyaktig ned i hullene :)
Det siste som gjenstod var å da å sveise fast sjakkelen på baksiden av flattjernet, jeg valgte å TIG-sveise med tilsats. Etter å ha sveiset fast, slipte jeg ned sveiseskjøten på baksiden for å få en slett overflate. Tilslutt fant jeg fram skruer og slipte hodene runde slik at det ikke skal være mulig å skru av låsen :)

Etter lunsj gjorde vi ferdig vinkeljerna. Vi tente gassbrenneren og varmet opp jerna der hvor de skulle bøyes og bøyde i riktig vinkel. For å vite hvor vi skulle varme opp jernet og bøye, så vi på prototypen vi laget i forrige uke. Etter en stund hadde vi laget tilsammen fire slike vinkeljern, og alt var klart til montering. Vi tok med oss vinkeljerna, 8mm skruer, drill og et 8mm bor. På veg til monteringstedet tok vi med oss liften. Jeg klatret opp på trevet og monterte skruene, mens Henning brukte liften og boret hull. Da vinkeljerna var ferdig montert, gikk vi tilbake til verkstedet og hentet bjelkene som skulle plasseres i vinkeljerna på tvers av åpningen. Bjelken var skeiv, så vi skjærte to spor i bjelken der hvor den traff vinkelejerna om muttere. Dette gjorde vi på bjelken langs gulvet og bjelken høyere oppe :D Resultatet ble bra og RUH oppdraget var utført :D

HMS/Verneutstyr: Jeg brukte vernebriller ved bruk av den elektriske baufila.

Tirsdag 23 Feb: Det første jeg gjorde i dag var å begynne på en freseoppgave. Oppgaven gikk ut på å frese et spor i mange klosser. Sporet skulle være 5,2mm bredt og ca. 8mm dypt. Det første jeg gjorde var å finne fram en 4mm pinnefres. Deretter spente vi den fast i fresekjoksen. I fresekjoksen er det en spennhylse, som er utskiftbar og skiftes ut fra hvilken diameter man har på freseverktøyet som skal spennes opp. Dermed kan man spenne opp freseverktøyer med ulike diametere og stramme kjoks- mutteren. Dermed blir spennhylsene klemt mot feks pinnefresen og festes i fresekjoksen. Så monterte vi fresedoren, som er den delen av kjoksen som puttes opp i maskinen altså opp i spindelen. Da dette var gjort, merket vi av hvor sporet skulle gå i klossene. Deretter satte jeg i gang fresemaskinen. Jeg tok flere små kutt og etterhvert var sporet dypt nok. For å få sporet 5,2mm bredt hadde det enkleste vært å bruke en 5mm pinnefres og frese o,1mm til hver side, men det fant jeg ikke. Så for å få sporet bredt nok, lot jeg fresen stå i sporet sitt og nullstilte dette punktet på x-aksen. For å få et 5mm spor, sveivet jeg maskinbordet, altså x-aksen 0,6mm til høyre og etter det til venstre. Dette gjorde jeg i tre kutt på hver side. Etter dette var klossene ferdig.

Etter en liten stund gikk vi over på en annen oppgave. Den gikk ut på å lage avstivere til buret rundt gassfylle-tankene våre. Vi laget avstiverne av flattjern. Henning hadde skjært de opp i ca. riktig lengde fra tidligere og boret opp et par hull. Vi tok med oss jerna ned til buret og målte opp lengde og så hvor jerna måtte bøyes for å kunne skrus fast i bjelkene. Da dette var gjort, gikk vi tilbake til verkstedet, og tente opp gassbrenneren. Jeg varmet opp jerna der hvor de skulle bøyes og Henning bøyde de. Etter det boret jeg to hull og skjærte litt av lengden på det ene jernet. Etter det tok vi med oss 3 x 8mm skruer og skiver, 13mm fastnøkkel, drill, bor, gjengetapp og avstiver-jerna. Tilslutt, boret vi hull bjeleken, gjenget hullet og monterte avstiveren i buret ved å bruke skruen som stod i buret og i hullet i stolpen vi gjenget. Vi monterte 3 slike avstivere med ulike vridninger tilpasset etter hvor de de skulle monterteres.

Ellers på slutten av dagen, ble det litt småoppgaver, reparerte blandt annet låsemekanismen til en skyvelære og gjorde reint fresemaskinen etter bruk.

HMS/Verneutsyr: Brukte vernebriller til fresingen av klossene og ved boringen i avstiverne.

Onsdag 24. Feb: Til morgenen i dag, var det ingen planlagte oppgaver, så jeg begynte å rydde i skapene med arbeidsklær. Holdt på med dette ganske lenge, men etter en stund var det blitt bra :) Litt før lunsj, kom Kjetil ned og spurte om jeg kunne gjøre en oppgave.

Etter lunsj, startet jeg på oppgaven jeg fikk fra Kjetil. Den gikk ut på å lage et kabelstativ. Til det demonterte jeg sideopphengene fra et mindre stativ. Videre gikk oppgaven ut på at jeg måtte lage stanga som skulle skrus fast mellom sideopphengene. Jeg kuttet av en bit på 600mm av en plastikk-sylinder. Deretter spente jeg sylinderen fast i dreibenken og rettet av begge endene ved å bruke hovedsleiden og tversleiden. Deretter så jeg i en gjengetabell for å finne ut hvilken størrelse det skulle være på boret for å gjenge opp hullet til M8. Jeg fant ut at jeg måtte bruke et 6,8mm bor. Så spente jeg fast kjoksen i bakdokka og skrudde fast boret. Deretter stilte jeg inn omdreiningstallet. Når man borer bruker man lavt omdreiningstall, jeg brukte ca 450 r/min.
Da jeg hadde boret hull, spente jeg fast en M8 gjengetapp i kjoksen og låste spaken for justeringen av pinolrøret. Deretter skøyv jeg bakdokka mot hullet slik at gjengetappen tok tak i hullet og skjøv seg automatisk inn og gjenget hullet.

For å få gjengetappen ut igjen, reverserte jeg bare kjoksen og dermed dro gjengetappen seg ut igjen. Dette gjorde jeg i begge endene. Da dette var gjort, monterte jeg stanga til festene:HMS/Verneutstyr: Vernebriller til dreiingen.

Torsdag 25. Feb: Dagen i dag startet med vedlikeholdsarbeid :D Det første jeg gjorde var en nøye rengjøring av fresemaskinen. Jeg fant fram en ren fille, en rengjøringspensel og avfettningsmidddel. Gjorde rent maskinbordet og t-sporene for spon og skitt. Gjorde også rent de ulike hjulene og skalaringene til den langsgående beveglsen (X-aksen), tverrbevegelsen (Y-aksen) og vertikalbevegelsen (Z-aksen). Etter det tømte jeg sponskuffen og gjorde rent avløpet til kjølevæsken. Resultatet ble bra :D Etter dette gikk jeg over til litt vedlikeholdsarbeid på dreiebenken. Jeg fant fram en ny ren fille og vasket kosten slik at den ble ren igjen. Deretter satte jeg i gang å rengjøre dreibenken. Jeg rengjorde både vanger, sleideoverføringer egentlig stort sett hele benken med avfettning. Da dreibenken var ferdig rengjort, skrude jeg ut bakkene i kjokesen med kjoksnøkkelen. Deretter fant jeg en ny ren fille og rengjorde sporene i alle bakkene.

Da dette var gjort, rengjorde jeg kjoksen og monterte bakkene igjen. Da passet jeg på å montere bakkene i kjoksen i riktig rekkefølge. På hver bakke står det et nummer, fra 1-3. Det første jeg gjorde var å montere bakke nr.1 i spor 1 og vridde kjoksnøkkelen bitte litt rund til jeg så at gjengen inni kjoksen tok tak i sporet på bakken og dro seg litt inn. Deretter monterte jeg bakke nr. 2, vridde om kjoksnøkkelen og så bakke nr. 3. Det er viktig å ikke vri om kjoksnøkkelen for mye etter at hver bakke fester seg, da kan det hende at starten på gjenga i kjoksnøkkelen ikke kommer inn i hver av bakkene, og dermed havner ikke bakkene i sentrum.
Da dette var gjort brukte jeg en ny fille og la på et tynt lag olje på vangene og sleidene som jeg smørte ut. Da sklei både bakdokka og sleideoverførigene lett og fint på vangene. Sleideoverføringen altså tverrsliden (x- aksen) og hoved og toppsleiden (Z- aksen) sklei lett og fint.

Til slutt gikk jeg over alle smørenipplene på maskinen og smørte delene med en oljepresse :D


Litt senere kom Ørjan :) Han spurte om jeg kunne gjøre en oppgave. Oppgave var i forbindelse med kabelstativet jeg laget på Onsdag. Stativet jeg laget da, var til å henge på veggen, men Ørjan kom med en ny ide, som gikk ut på å heller lage et stativ som kabeltrommlene skulle henge på samlet, istedefor å heng de spredt på veggen. Stativet skulle også ha hjul slik at det blei transporterbart :)

I første omgang var det meninga at jeg skulle lage et stativ ved å sveise fast firkantrør osv, men Roger kom med en god ide som gikk ut på å lage stativet av C-profiler som har ferdig gjengede hull plassert over hele profilen. Til å sette sammen profilene til et stativ, trengtes dermed bare vinkler og skruer. Her er en skisse ørjan laget til meg:


Jeg begynte på stativet og rakk og lage føttene og sette sammen to avstivere. Før dagen var over ryddet jeg sammen og tømte søppelbøttene :)

Fredag var det fri.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar