onsdag 26. januar 2011

Uke 50

Torsdag 16. Des:

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å lage 5 klemmer. Klemmene skulle brukes til å forhindre at akslingene inne i prøvestasjonen sklir når de henger i opphenget. Opphenget består av en krok akslingen legges i. Klemmene skulle festes på akslingene. For nærmere informasjon om akslingene i prøvestasjonen kan blogginnlegg fra uke 48 leses. Her er et bilde som illusterer:


  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Dreibenk, senterbor, Ø5,6,10,15 og 20 bor, holder for innvendig dreistål, Holder for stikkstål, fresemaskin, 10mm pinnefres, skyvelærer tusj, vinkel, baufil, M6 gjengetapp
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Kappe materiale (POM), dreie ned til Ø 70 x 100, bore senterhull, bore 6mm hull, bore 10mm hull, bore 15mm hull, bore 20mm hull, dreie hullet innvendig til Ø50, stikke av skiver på 20mm, frese 10mm spor på hver side av klemme, bore hull (gjengebor), merke opp midten på klemmer, kappe i to, gjenge bunnen til klemma, finne fram skruer, umbrakonøkkler og montere.

Utførelse:
Kappet først til en materialbit på, Ø 80 x 140mm. Deretter spente jeg den fast i dreibenken og rettet av 1. ende. Deretter boret jeg et senterhull, spente opp arbeidstykket med ca. 115mm overheng og dreide ned diameteren til Ø80 x 125. Deretter spente jeg fast arbeidstykket på nytt, med ca.20 mm overheng og boret et 6mm hull 120mm inn i arbeidstykket. Boret deretter opp med Ø 10, 15 og til slutt Ø20, før jeg dreide hullet til Ø50.

Da dette var gjort, skiftet jeg til verktøyholder for stikkstål og stakk av biter på 20mm. Dette gjorde jeg ved å stille inn skyvelære på 20mm, la det mot enden av arbeidsstykket og justerte stikkstålet inntil. Stakk av 5 slike biter.

Etter dette spente jeg fast ringene i skrustikke på maskinbordet til fresen. Byttet verktøy til en 10mm pinnefres som jeg spente fast i doren med spenhylse. Freset deretter to spor med 10mm bredde på hver side av ringene. Da dette var gjort boret jeg hull tvers gjennom. Boret slik at hullet ble i midten på sirkelbuen. Dvs. når klemmene skulle skjæres over på midten, skulle hullene være i senter på snittflaten.

Da alle hullene var boret, merket jeg av av midten på klemmene. Merket opp på måten som vises på bildet under. Dette for å skjære i senter, slik at hullene i toppen passet overens med hullene på bunnen.

Etter oppmerkingen skjærte jeg klemmene i to. Passet på å merke topp og bunn på ringene slik at disse ikke ble blandet.

Vurdering:
Etter ferdigstillelse monterte Henning og jeg klemmene på akslingene i prøvestasjonen. De fungerte som de skulle, dvs. de hindret akslingene i å skli i opphenget som igjen ville ført til at de ville hengt lavere enn de skulle. Klemmene fikk riktige mål og fungerte som de skulle, resultatet anses derfor som bra :)

Konklusjon:
Oppgaven gikk fint, ingen kompliksjoner eller feil oppstod :)

HMS/Verneutstyr:
Passet på og jevnlig fjerne de lange plastspona fra maskinbordet og brukte vernebriller til fresing og boring.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

• montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder
• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• teste og sette i drift produkter og produksjonsutstyr i tråd med gjeldende regelverk og spesifikasjoner
• vurdere gjennomførte arbeidsoppgaver i henhold til produkt- og kvalitetskrav og redegjøre for alternative løsninger knyttet til material- og metodevalg

__________________________________________________

Ny oppgave

Planlegging:
Fikk i oppgave å lage en trekker. Trekkeren skulle brukes til å skru fast muttere på et inneklemt sted ute i produksjonen. Kjetil ga meg instrukser om hvordan den skulle lages før jeg satte i gang :)

  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Vinkelsliper med kuttskive, fil, bor, hammer og spennhylse.
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Skjære over trekkerstanga, lime fast plastbelegget rundt trekkerstanga til håndtaket, file 3/8" firkant, bore hull gjennom håndtak og kile trekkerstang og plasten runt fast til håntaket.

Utførelse:
Det første jeg gjorde var å skjære over stanga på skrutrekkeren. Skrutrekkeren var plastbelagt, plasten hang ikke fast i selve jernet på trekkeren, men sveiv rundt. Limet derfor fast plasten rundt trekkerstanga til håndtaket. Da dette var gjort filet jeg en 3/8" firkant. På denne skulle det festes en 13mm 3/8" pipe. Til slutt boret jeg et hull tvers gjennom håndtaket. Dette for å slå inn en spennhylse og kile fast jernet og plasten til håndtaket.

Vurdering:
Fikk festet plasten rundt trekkerjernet til håndtaket og pipa passet til 3/8" firkantfestet. Trekkeren fungerte som den skulle, resultatet var derfor vellyket :)

Konklusjon:
Oppgaven gikk fint. En ting jeg kunne gjort annerledes, var å heller dreie en kile, istedet for å slå inn en spennhylse. Spennhylsa fungerte helt fint, men hadde vært enklere å fått slått inn en rund tapp ;)

HMS/Verneutstyr:
Brukte vernebriller, hørselvern og hansker til kutting med vinkelsliper og vernebriller til boringen.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• vurdere gjennomførte arbeidsoppgaver i henhold til produkt- og kvalitetskrav og redegjøre for alternative løsninger knyttet til material- og metodevalg
__________________________________________________


Fredag 17. Des:

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å skru fast en type strømboks som tilhørte den elektriske heve/senke funksjonen på et arbeidsbord. Skulle også stripse fast ledningene under bordet

  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Elektrisk trekker, bitzholder og philips bitz til trekker, treskruer, strips og stipsfester.
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Skru fast strømboksen, organisere og stripse fast ledningene.

Utførelse:
Satte fast bitzholder og philipsbitz i trekkeren og skrudde fast strømboksen.

Deretter organiserte jeg ledningene og stripset de fast til undersiden av bordplata med stripsfester.

Vurdering:
Strømboksen satt fast og ledningene ble stripset fast. Resultatet så fint ut og anses derfor som bra :)

Konklusjon:
Ingen problemer oppstod. Bra med slike jobber også :)

HMS/Verneutstyr:
Brukte ikke noe verneutstyr utenom det vanlige (som arbeidsklær og vernesko) på denne oppgaven.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

• montere elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter i tråd med tegninger, spesifikasjoner, standarder og gjeldende regelverk
• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• vurdere gjennomførte arbeidsoppgaver i henhold til produkt- og kvalitetskrav og redegjøre for alternative løsninger knyttet til material- og metodevalg
• velge og bruke oljer og smøre- og festemateriell (i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader)
___________________________________________________

Ny oppgave

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å lage en ring. Ringen skulle fungere som et glidelager for en mekanisme som skulle kunne snurres 360 grader. Uten dette glidelageret ville mekanismen ligget oppå mutrene og skli metall mot metall.

  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Kappsag, dreibenk, verktøyholder for innvendig dresitål, verktøyholder for avstikkingstål, kjoks for bakdokke, Ø6 senterbor, Ø6 bor, Ø10 bor, ø15 bor, Ø20 bor og håndgrader.
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Kappe materiale (POM) Ø50 x 20, rette av 1. ende, bore senterhull Ø6, bore 6mm hull, bore 10mm hull-helt gjennom, bore 15mm hull, bore 20mm hull, innvendig dreie hull til Ø30, dreie ned utvendig diameter til Ø 40,1 x 11, stikke av ringen på 7mm tykkelse, grade kantene med håndgrader og montere glidelageret.

Utførelse:
Kappet først materiale (POM) Ø50 x 20 i kappsaga. Deretter spente jeg fast arbeidstykket i dreibenken og rettet av 1. ende. Da dette var gjort boret jeg et Ø6 senterhull, boret deretter opp hullet med Ø6, 10, 15 og 20 bor. Da dette var gjort byttet jeg til en verktøyholder for innvendig dreistål og dreiet hullet til Ø40,1. Det ble ikke stilt noen toleranse til hullet, men dreide den så nær som mulig. Kravet som var stilt var at den gikk innpå akselen og ikke var slerkete. Etter dette dreide jeg den utvendige diameteren til Ø 40. Deretter byttet jeg til verktøyholder for stikkstål og stakk av ringen på 7mm tykkelse. Til slutt gradet jeg kantene med en hångrader og monterte den.

Vurdering:

Glidelageret fikk alle de riktige målene og passet derfor på akselen, resultatet var derfor bra :)

Konklusjon:
Oppgaven gikk bra :)

HMS/Verneutstyr:
Brukte vernebriller til dreiing og boring.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

• montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder
• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• teste og sette i drift produkter og produksjonsutstyr i tråd med gjeldende regelverk og spesifikasjoner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar