onsdag 26. januar 2011

Uke 1

Torsdag 6. Jan:

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å frese ut to spor i et flattjern og bore og gjenge opp to nye hull. Freset ikke etter mål, men etter oppmerking på flattjernet.
  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Fresemaskin, 10mm pinnefres, fresedor med kjoks, bor (gjengebor), M6 gjengetapp, gjengepasta, vinkelsliper og flapdisk.
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Frese spor, forflytte hull, gjenge hull til M6 og slipe skråkantene.

Utførelse:
Spente fast arbeidstykket i skrustikke på maskinbordet til fresen. Deretter løsnet jeg fresedoren fra spindelen og byttet til en 10mm spennhylse og 10mm pinnefres.

Da dette var gjort stilte jeg inn omdreiningstall og satte i gang å frese sporet. Tok flere kutt fram og tilbake innenfor oppmerkingen. Da skråkanten skulle freses, måtte jeg kombinere sveiva for X- og Y-akse.

Etter dette skulle 4 gjengede huller (2 på hver side av arbeidstykket), flyttes 25mm inn på jernet. Dette gjorde jeg ved først å spenne fast en fresedor med kjoks i spindelen. Satte deretter inn ent et bor (gjengebor) og sentrerte det i det gamle hullet. Deretter nullstilte jeg dette punktet på X- og Y-aksen. Da dette var gjort var det bare å sveive boret opp av hullet og forflytte det -25mm i X-rettnigen.

Da dette var gjort boret jeg hull og gjenget det til M8 med gjengemaskinen. Tilslutt slipet jeg skråkantene med vinkelsliperen, slik at de ble glatte og jevne.

Vurdering:
Sporene ble freset etter oppmerkingene og hullene ble forflyttet 25mm, resultatet var derfor vellykket.

Konklusjon:Oppgaven gikk bra, har aldri freset en skråkant før, en erfaring rikere :) En feil var at jeg ikke hadde gjenget gjennom hele hullet. Dette var fordi gjengemaskina er bygd opp slik at den slurer når den når bunn/eller hard motstand. Trodde jeg hadde gjenget helt gjennom når dette skjedde. Burde derfor gått over med svingejern og gjengetapp, men dette var ikke noe stort problem ;)

HMS/Verneutstyr:
Brukte vernebriller til fresingen, holdt maskinbordet ryddig og fjernet spon jevnlig.

Oppgavene er knyttet til læreplanmåla:

• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• vurdere gjennomførte arbeidsoppgaver i henhold til produkt- og kvalitetskrav og redegjøre for alternative løsninger knyttet til material- og metodevalg
• velge og bruke oljer og smøre- og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader
__________________________________________________

Fredag 7. Januar:

Planlegging:
I dag justerte Henning og jeg en overgangsrampe i produksjonshallen. Overhangsrampen er plassert mellom rullebanene som ringkabelanleggene går på. Rampen var litt for høy, dette førte til at anleggene som ble skjøvet over subet og ble derfor ekstra tunge å skyve over.

  • Utstyr/verktøy vi planla å bruke til oppgaven var: 17mm fastnøkkler, vinkelsliper, kuttskive og flapdisk
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Demontere rampe, fjerne underlagsbrikkene, slipe flatt og montere

Utførelse:
Løsnet først mutterne til rampa, deretter tok vi med oss rampen til verkstedet. På verkstedet fant jeg fram vinkelsliper med kuttskive og flapdisk. Deretter kuttet jeg sveisepunktene til de påsveisede flattjerna under. Til slutt slipet jeg over med en flapdisk for å få det flatt.

Da dette var gjort tok vi med oss rampen til produskjonshallen igjen og monterte den. Rampen lå lavere og det ble derfor lettere å skyve anleggene over.

Vurdering:
Rampen ble liggende lavere, anleggene ble derfor lettere å skyve over. Dette var hensikten med justeringen, resultatet var derfor velykket :)

Konklusjon:
Alt gikk fint :)

HMS/Verneutstyr:
Brukte vernebriller, hørselvern og hansker til sliping og kutting.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

• montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder
• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• teste og sette i drift produkter og produksjonsutstyr i tråd med gjeldende regelverk og spesifikasjoner
___________________________________________________

Ny oppgave

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å slå inn et verktøynummer , feste verktøynummer-skilt og feste et skilt på en pneumatisk konstruksjon.

  • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Bormaskin, drill, konisk forsenker og M6 gjengetapp
  • Planla rekkefølgen på arbeidet: Bore festehull i skilt, forsenke hullene, bre hull i den pneumatiske konstruksjonen (gjengebor), gjenge hull til M6, feste verktøynummerskilt og slå inn verktøynummer på bunnplate.

Utførelse:
Startet med skiltet. Boret først festehuller.

Da hullene var boret, fant jeg fram en drill og en konisk forsenker og forsenket hullene.

Deretter boret jeg et 5mm hull og gjenget hullet til M6.

Etter dette festet jeg verktøynummer-skilt og slo inn verktøynummeret på bunnplata.

Vurdering:
Alle oppgavene utført, resultatet ble fint :) Resultatet anses derfor som bra :)Konklusjon:
Oppgaven gikk fint, ingen problemer underveis :)

HMS/Verneutstyr:
Brukte vernebriller til boringen og forsenkingen av hullene :)

Oppgave er knyttet til læreplanmåla:

• montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder
• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• velge og bruke oljer og smøre- og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar