onsdag 15. desember 2010

Uke 49

Torsdag 9. Des:

Planlegging:
I dag fortsatte jeg på stativet med styringspanelet for pneumatiske komponenter.
  • Verktøyet/utstyr jeg planla å bruke var: Vinkelsliper med kappskive, båndsliper, MIG-sveiseaparat, sveisemaske, hansker, fresemaskinen og bor.

  • Planla rekkefølgen på arbeidet: (Måle opp og kappe til materialer, slipe/runde kanter, bore huller til fot,) sveise sammen stativet, klippe til panel, knekke vinkel på panel, bore hull i panel og forsenke 2 av hullene, male stativet, bore hull til slanger, feste regulatorer til anlegget, montere ventilene i panelet, montere panelet og montere stativet). ()= gjort i uke 48.

Utførelse:
Sveiset først sammen delene. Dette gjorde jeg ved først å punkte fast delene, sjekket deretter om foten og det andre tverrliggende flatjernet stod rett i forhold til hverandre. Da dete var gjort sveiset jeg en heltrukken sveis rundt alle kantene. Sveisemetoden jeg brukte var MIG, dvs sveising med inaktiv gass.

Da dette var gjort sandblåste jeg stativet. Deretter fant jeg fram en platebit som skulle brukes som panel. Merket opp målene på panelet og klippet den til i platesaksa. Deretter bøyde Henning og jeg panelet i plateknekka. Da dette var gjort, boret jeg hull i panelet og forsenket hullene som var til festing av panelet.

Da hullene var boret, sjekket jeg om plata passet og om knekken var passe.

Panelet passet bra, demonterte derfor panelet igjen merket opp plassering av styringsventilene og gjorde klart for boring for hull til styringsventilene (knappene). Det første hullet boret jeg med bor, da dette hullet var lite nok for dette.

De andre hullene boret jeg med hullsag.

Deretter malte jeg stativet blått :)

Vurdering:
Her er et bilde av resultatet så langt. Målene til stativet og panelet stemmer, og produktet ser fint ut, resultatet ansese derfor som bra :)

Konklusjon:
Det oppstod ingen komplikasjoner underveis, alt gikk fint :) En arbeidsoppgave med mange ulike arbeidoperasjoner og arbeidsmetoder :)

HMS/Verneutstyr:
Rundet av alle kanter og hjørner på de ulike delene til stativet. Brukte sveisemaske, hansker og punktavsug til sveisingen. Passet på å fjerne brennbart materiale i nærheten. Til boringen og slipingen brukte jeg vernebriller og hansker :)


Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

• montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder
• montere elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter i tråd med tegninger, spesifikasjoner, standarder og gjeldende regelverk
• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• kontrollere og dokumentere at produktet er i samsvar med standarder og (kundens) kravspesifikasjoner
__________________________________________________


Fredag 10. Des

Planlegging:
Forsatte på stativet med styringspanelet i dag.

  • Verktøyet/utstyr jeg planla å bruke var: Vinkelsliper med kappskive, båndsliper, MIG-sveiseaparat, sveisemaske, hansker, fresemaskinen og bor.

  • Planla rekkefølgen på arbeidet: (Måle opp og kappe til materialer, slipe/runde kanter, bore huller til fot, sveise sammen stativet, klippe til panel, knekke vinkel på panel, bore hull i panel og forsenke 2 av hullene, male stativet,) bore hull til slanger, feste regulatorer til anlegget, montere ventilene i panelet, montere panelet og montere stativet). ()= gjort i uke 48 og Torsdag 9. Des.

Utførelse:
Det første jeg gjorde var å spenne fast stativet i maskinskrustikke på maskinbordet til fresen. Brukte en fille mellom bakkene og stativet for ikke å ødelegge malingen. Deretter fant jeg fram et 24mm bor med neddreid tange og spente den fast i en dor med kjoks.

Snudde deretter stativet og boret et hull på toppen av stativet. Stilte så inn omdreiningstallet og boret et hull i bunn av foten.

Da dette var gjort gjorde jeg klart til å feste regulatorene som inngår i den pneumatiske kretsen, til anlegget. Fant fram drill, 5mm bor, M6 gengetapp og gjengepasta. Merket deretter opp hvor regulatorene skulle stå og hvor hullene skulle bores.

Hullet skulle ikke være gjennomgående, men 10mm dypt, merket derfor av en strek 10mm fra tuppen av boret og boret 4 huller. Da dette var gjort, renset jeg hullene, spente fast en M6 gjengetapp i drillen og gjenget hullene.

Slipet deretter 4 M6 skruer til 10mm lengde og festet regulatorene.

Etter dette gradet jeg hullene i panelet og monterte fast styringsventilene.

Til slutt, monterte jeg stativet.

Vurdering:
Stativet oppfylte alle målene, inneholdt alle komponentene det skulle og utseendemessig ble det fint :)Resultatet ansees derfor som bra :) Her er bilder etter at stativet var ferdig tilkoblet. Dvs. stryringsventiler, regulatorer og sylindere (befinner seg på annleggets "tak".)Konklusjon:
Oppgaven gikk fint, eneste komplikasjon som oppstod var en knekt gjengetapp, men det ordnet seg ;) Det var bra med en oppgave som inneholdt mange ulike arbeidsoperasjoner og metoder :)


HMS/Verneutstyr:
Rundet av alle kanter og hjørner på de ulike delene til stativet. Til boringen brukte jeg vernebriller og hansker :)

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

• montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder
• montere elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter i tråd med tegninger, spesifikasjoner, standarder og gjeldende regelverk
• velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
• utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• kontrollere og dokumentere at produktet er i samsvar med standarder og kundens kravspesifikasjoner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar