onsdag 15. desember 2010

Uke 48

Torsdag 2. Des:

Planlegging:
I dag fikk jeg i oppgave å lage 4 stoppere til en stativ. Stopperne skulle sveises fast på siden og hindre at platene som står i stativet sklir ut.
 • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Tusj, linjal, målebånd, vinkelsliper, kappskive, vernebriller og hørselvern.

 • Planla rekkefølgen på arbeidet: Måle høyde på bakkanten og forkanten (diagonalen sier seg selv), merke opp på stålplate, kutte ut stopperne og sveise fast til stativ.

Utførelse:
Stopperne skulle være rettvinklede trekanter. Målte først lengden på kanten stopperen skulle sveises fast til, deretter høyden på den andre kanten. Den siste lengden (hypotenusen) ble da automatisk riktig.

Da målene var riktige og merket opp, spente jeg fast metallplata på sveisebordet.

Monterte deretter en kappskive på vinkelsliperen og kuttet etter de oppmerkede strekene.

Da to stopperne var skjært ut, slipte jeg alle kantene slik at de ikke var skarpe. De to siste stopperne hjalp Henning meg med å å klippe i plateklipperen (raskere metode).

Vurdering:
Stopperne passet bra i enden av plata de skulle sveises fast i, resultatet ble derfor bra :)

Konklusjon:
Oppgaven gikk fint, uten noen problemer :)

HMS/Verneutstyr:
Slipet kanter og hjørner på stopperne runde. Brukte vernebriller, hansker og hørselvern til både kutting og sliping :)

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

 • velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
 • kontrollere og dokumentere at produktet er i samsvar med standarder og (kundens kravspesifikasjoner)
 • utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med (tegninger) og spesifikasjoner
 • vurdere gjennomførte arbeidsoppgaver i henhold til produkt- og kvalitetskrav og redegjøre for alternative løsninger knyttet til material- og metodevalg ______________________________________________
Ny oppgave
Planlegging:
Etter jeg var ferdig med den andre oppgaven, var det ingen andre som sto på planen, så kom på en oppgave jeg ikke hadde blitt ferdig med. Hadde en del halvferdige ledningsett med feil klyper som også manglet kontakt-tapper. Bestemte meg derfor for å gjøre disse ferdige.

 • Utstyr/verktøy jeg planla å bruke til oppgaven var: Loddebolt, loddetinn, jordingsklyper og rekkeklemmetrekker.
 • Planla rekkefølgen på arbeidet: Løsnet gamle klemmer, lodde på ny jordingsklype, loddet enden og festet kontakt-tapper.

Utførelse:
Fant først lednings-settene og løsnet klypene med en rekkeklemme - trekker. Da dette var gjort, loddet jeg fast en større jordingsklemme.

I den andre enden, la jeg på loddetinn på enden av ledningen og festet kontakt-tappene.

Vurdering:
Ledningene satt godt fast i jordingsklemmen og kontakt-tappene jeg loddet fast, resultatet ble derfor bra :)

Konklusjon:
Oppgaven gikk bra :)

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:

 • velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
 • utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med (tegninger) og spesifikasjoner

________________________________________________Fredag 3. Des:

Planlegging:
Fikk en oppgave av Kjetil :) Den gikk ut på å lage et stativ med et styringspanel for pneumatiske komponenter. Kjetil forklarte meg hvordan stativet skulle se ut og satt opp målene på en tegning.

 • Verktøyet/utstyr jeg planla å bruke var: Vinkelsliper med kappskive, båndsliper, MIG-sveiseaparat, sveisemaske, hansker, fresemaskinen og bor.

 • Planla rekkefølgen på arbeidet: Måle opp og kappe til materialer, slipe/runde kanter, bore huller til fot, (sveise sammen stativet, klippe til panel, knekke vinkel på panel, bore hull i panel og forsenke 2 av hullene, male stativet, bore hull til slanger, feste regulatorer til annlegget, montere ventilene i panelet, montere panelet og montere stativet). ()= fortsettelse neste uke.

Utførelse:
Fant først fram firkantrør, spente det fast på sveisebordet og kappet det til 803mm. Da dette var gjort, slipet jeg endene på båndsliperen, slik at lengden ble 800mm.

Etter dette fant jeg fram flattjern. Deretter merket jeg opp to lengder jeg skulle kappe. Da flattjernbitene var ferdig kappet, slipet jeg de til riktig lengde og rundet kantene og hjørnene. Etter dette fant jeg frem en plate. Denne skulle brukes til panelet med ventilene (knappene). Merket deretter av riktig lengde og fant fram skruer.

Vurdering:
Alle delene er da klare til å monteres/samenføyes. De har riktige mål og avrundede kanter, resultatet ansees derfor som bra.

Konklusjon:

Forsettelse følger ;) Morsomt med en oppgave som inneholder ulike arbeidsoperasjoner :)

HMS/verneutstyr:
Rundet av alle kanter og hjørner på de ulike delene til stativet. Brukte vernebriller, hansker og hørselvern til kutting og sliping :)

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:
 • velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
 • utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner.
 • montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder

_________________________________________________


Ny oppgave

Planlegging:

Mot slutten av dagen ble jeg med Henning til prøvestasjonen. Oppgaven var å montere de to sylindrene med festeanording jeg laget i uke 45 Vi skulle også flytte monterings-skinna 30cm lengre inn. Skinna befant seg på taket, så vi måtte bruke sikkerhetssele. Sylindrene skulle løfte en skinne inne i prøvestasjonen. På denne skinna henger det 5 armer. Disse armene holder oppe 5 akslinger som brukes til å kjøre mekaniske tester på ringkabelanlegget. Hensikten er at disse sylindrene skal løfte denne skinna (inni prøvestasjonen) med armer og akslinger som ikke blir brukt under testen(antall akslinger som brukes varierer med hvilken kurstype anlegget er) når prøvestasjon-døra åpnes. Før vi gikk ut i produksjonshallen til prøvestasjonen planla vi verktøyet vi trengte.

 • Utstyr/verktøy vi planla til oppgaven: Drill, Ø12 bor, Ø25,5 bor, Ø8,5 bor, umbrakosett, fastnøkler, M8 skruer og muttre og sikkerhetssele.

 • Planla rekkefølgen på arbeidet: Løsne innvendig skinne, koble av trykkluft, løsne skinna og sylindrene på taket , flytte skinna 30cm og feste den, bore opp hullene i skinna (for montering av de nye sylindrene( sylinderstang og sylinderhals hullet)), bore nye hull i skinna til festeanordningen på sylindrene, koble til slanger og testkjøre.

 • Risiko: Arbeidet i høyden inneholder risikoer. Det er derfor viktig med sikerhetssele.

Utførelse:
Det først vi gjorde var å løsne skinna. Denne var skrudd fast gjennom taket, så Henning løsnet muttrene inni prøvestajonen, mens jeg holdt igjen skruene oppå taket. Da dette var gjort, skrudde Henning av trykklufta og vi løsnet de gamle sylindrene fra skinna. Etter dette flyttet vi skinna 30 cm og boret nye hull gjennom taket for å feste skinna. Deretter boret vi opp to av hullene på hver side av skinna, sylinderstanghullet og det andre til halsen på sylinderen. Vi festet deretter skinna og boret to hull i hver ende av skinna for å feste sylinderen med festeanordningen til skinna. Til slutt, koblet vi til slanger, skrudde på trykkluft og sjekket om systemt fungerte som det skulle.

Vurdering:
Det viste seg at sylinderene senket skinna med armene for langt ned. Dette resulterte i at akselarmene som ikke var i bruk dultet borti anlegget. Dette skal vi løse ved å montere fast klemmer på akselene, slik at de ikke sklir på armene. På den måten tvinges de til og holdes oppe. Her er et bilde som illustrerer:

Konklusjon:
Morsomt med en monteringsjobb :) Selve monteringen gikk bra, men resultatet korrigeres ;)

HMS/Verneutstyr:
Sikkerhets-sele, brukte vernebriller til boringen.

Oppgaven er knyttet til læreplanmåla:
 • velge og bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
 • montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder
 • montere elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter i tråd med tegninger, spesifikasjoner, standarder og gjeldende regelverk
 • teste og sette i drift produkter og produksjonsutstyr i tråd med gjeldende regelverk og spesifikasjoner
 • utføre reparasjon og vedlikehold på egenmontert utstyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar