søndag 20. juni 2010

Uke 23

Torsdag 10. Juni: I dag fikk jeg i oppgave å fikse en patron. Patronen brukes til å sjekke om det er kontakt og om det går strøm gjennom strømførende deler på ringkabelanleggene. Det var en feil på patronen som gjorde at det ikke ble oppnådd kontakt, så jeg skulle finne feilen.

Det første jeg gjorde var å skru opp patronen, ved å løsne tre skruer og skru av den øverste delen. (metallrøret øverst) Da dette var gjort, var det øverste røret løst. På toppen i dette røret satt et "plastikk lokk/sylinder" med en kontak-tapp med en ledning festet til denne tappen på innsiden. Siden de andre ledningene satt som de skulle, hadde jeg en mistanke om at det var denne ledningen som satt løst. For å komme til å få sjekket kontakten, brukte jeg et rør og slo ut platikksylinderen med kontakt-tappen i . Da denne var ute, så jeg at mutteren hadde løsnet og at kontakten satt løst mellom de to strammemuttrene (kontramuttre). Kontakten var også litt slitt, så jeg kuttet av en liten del av kontakten, avisolerte den med avisoleringstanga og klemte på en ny kontakt. Da dette var gjort fant jeg fram en låsemutter og skrudde fast kontakten. Deretter slo jeg plastikksylinderen ned i patronrøret, skrudde den fast til den nederste delen av patronen igjen og festet den med de 3 skruene.

Så da gjenstår det bare at røret blir testet for å se om det fungerer igjen :)


Fredag 11.Juni:
Litt senere fikk jeg i oppgave å lage og montere to glidestenger til en syilinderjustert plate med rulle og klemanordninger. Samme som den typen jeg laget i uke. Det første jeg gjorde var å spenne opp rørene i dreibenken med støtte fra en senterspiss i bakdokka. Da dette var gjort, pusset jeg røret med pussematte.

Resultatet ble bra, røret fikk en finere overflate, ble glattere og ble blank og fin :D Dette var viktig i og med at rørene fungerte som justerbare glideføtter for plata med rullene og skulle kunne gli inni hylser :)

Da begge rørene var ferdigpusset, fant jeg fram loctite. Henning og jeg tok lim på den ene enden på begge rørene og satte på festeanordningen som man fester rørene fast til rulleplata med. De lignet på en måte en flens. Resultatet ble bra :D

Litt senere på dagen, limet jeg fast rulleanordningene i plata som glidestengene/rørene skal festes til. Brukte en fille og tørket hullene som rullene skulle limes fast i. Limet jeg brukte var Loctite for fastsetting (648).

Det var den uka :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar