fredag 16. april 2010

Uke 15

Torsdag 15. April: Dagen i dag startet med litt rydding i verktøyburet, så kom det en del arbeidere som trengte verktøy og utstyr osv som jeg hjalp.

Etter lunsj, fikk jeg i oppgave å lage et større hull i en tykk skråskjært skive. Til dette valgte jeg å bruke dreibenken. Jeg spente fast skiva i dreibenken og fant fram vernebriller. Deretter stilte jeg inn omdreiningstallet på ganske lavt. Grunnen til det er fordi man må bruke lavt omdrieningstall når man borer med dreibenken. Da dette var gjort fant jeg fram et bor av riktig dimensjon, spente det opp i bakdokka og satt i gang å bore. Jeg sveivet boret sakte inn i arbeidstykket med sveiva på bakdokka, og etter en liten stund hadde jeg boret gjennom og sveivet boret ut av hullet igjen. Da dette var gjort var skiva ferdig.

Da gjenstod det bare å bore et større hull i festeanordningen som skiva skal ligge mellom. Denne kunne ikke spennes opp i dreibenken, så for å bore større hull i denne spente jeg den opp i skruestikka og brukte bormaskinen.

Verneutstyr/HMS: Brukte vernebriller til både dreiingen og boringen, hadde håret satt opp, og brukte hansker til å fjerne sponen etter dreiingen.

Fredag 16. April: I dag var dagen for framføring av høstens HMS- prosjekt og Bedriftprosjektet jeg har jobbet med dette halvåret. Kl. 08.45 kom Hans Ole og Anne Gro på besøk for å høre framføringen min om disse to prosjektene, sammen med Henning :) Framføringen gikk bra :D

Etter framføringen hadde det kommet en vareleveranse til verkstedet. Jeg pakket ut de ulike varene, blant annet vernesko, bitz, skrujern, oppbevaringsbokser, luftslange-snelle og noe mer :) Da alt var pakket ut og på plass var det tid for mat.

Etter mat utførte Henning og jeg et oppdrag ute i produksjonshallen. Det gikk ut på å montere 5 clutsher/slurekoblinger i begge prøvestasjonene der det utføres spenningstester og mekaniske tester. På de mekaniske testene trekker sylinderarmer opp de utvendige komponentene som betjener bryterene inni anlegget.
Hensikten med slurekoplingene er at de skal kunne tåle en kraft på 120 newton og ved all kraft over dette vil koplingen med den påmonteret sylinderarmen som trekker opp de utvendige komponentene slure og gjøre at komponeten på anlegget ikke trekkes opp. Dermed blir det hindret at komponenten blir dratt til med for stor kraft. Vi monterte 5 slike slurekoblinger i den ene prøvestasjonen.

Vi hadde også tenkt til å montere de 5 siste i den andre prøvestasjonen, men det viste seg å være en annen tilkobling så hullene stemte ikke overens. Dermed måtte vi vente med tilkoblingen av disse til vi får tak adaptere, altså en skive med riktige hull som kan brukes mellom den faste tilkoblingen og clutch slik at vi får festet dem.

Det var denne arbeidsuken :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar