onsdag 14. april 2010

Uke 14

Torsdag 8. April: I dag startet dagen med at jeg gjorde ferdig litt arbeid til bedriftsprosjektet som jeg trengte litt utstyr på jobben for å gjøre ferdig. Jeg klippet ut stykklister og limte disse på tegningene av kapsling-platene jeg har tegnet for hånd. Da jeg var ferdig med dette fikk jeg i oppgave å montere en tavle på hjul som skal brukes til møter. Møtene dreier seg om å forbedre ryddighet og forbedring av rutiner.

Etter mat kom det inn en en vedlikeholdsoppgave. Slangen på en luftsnelle hadde revnet og det lakk kraftig. Personene som jobbet på arbeids-stajonen hadde kuttet av en del av slangen og flyttet luftslangekoblingen lengre opp. Da lakk den ikke lengre, men problemet var at slangen da ble for kort og måtte forlenges. Jeg fant fram slangeklemmer, slangeklemmetrekker, skjøtehylse og en slange av riktig dimensjon til å forlenge med. Da dette var gjort, presset jeg fast skjøtehylsa i slange-skjøtestykket og strammet til slangeklemma med en slangeklemmetrekker. Da dette var gjort dro jeg ut i produksjonshallen og monterte slangen. Jeg kuttet av enden på slangen slik at den ble rettere, satte på en ny slangeklemme og klemte inn skjøtehylsa. Deretter trakk jeg til slangeklemma med slangeklemmetrekkeren. Slangen ble da lang nok og ble en god midlertidig løsning til vi får tak i en ny trykkluftslange.

HMS/Verneutstyr: Når man jobber med trykkluft må man tenke på at det er snakk om stort trykk i slangene. I dette tilfelle var det ikke mulighet for å stenge av trykkluften, så jeg måtte bremse lufttrykket ved å bøye/klemme slangen. Ved montering og demontering måtte jeg derfor holde slangen godt slik at den ikke føyk alle veier og traff noen. Det er også viktig å sikre at man ikke peker enden på slangen mot noen når man feks demonterer en hurtigkobling. Dette fordi det er fort gjort at den skytes ut av slangen hvis man ikke klemmer slangen godt nok slik at trykkluften bremses (altså hindres i å komme ut med så stort trykk). Det aller beste er selvfølgelig å stenge av trykkluften hvis det er mulig.

Fredag 9. April: Til morgenen i dag ryddet jeg i verktøyburet. Jeg satte på plass en del vernesko og ryddet litt i hyller og skuffer. Litt senere fikk jeg i oppgave å dreie en tidel av en liten komponent.

Jeg spente opp komponenten i kjoksen og startet dreibenken. Komponenten slang litt, så jeg fant fram en roterende senterspiss som jeg spente opp i bakdokka og plasserte den i hullet i enden på komponenten. Deretter startet jeg dreibenken igjen og sjekket at senterspissen var trykt godt nok inntil komponenten slik at den roterte rundt sammen med komponenten. Det gjorde den, så jeg satte i gang å dreie. Det skulle bare dreies en tiendel av komponenten. Derfor var jeg veldig nøye med å stille inn skalaringene. Det gjorde jeg ved å forsiktig sveive dreistålet inntil komponenten slik at den så vidt var nær. Dette punktet nullstilte jeg på skalaringen for tversleiden.
Skalringen for hovedsleiden stilte jeg ikke inn fordi jeg tydelig så lengden jeg skulle dreie siden denne delen av komponeten hadde en høydeforskjell i forhold til resten av komponenten. Jeg tok flere kutt og var nøye med å følge med på skalringen, slik at jeg dreide en tiendel. Jeg målte et par ganger med skyvelæret for å sjekke om målene stemte etter et par kutt. Etter kort tid hadde jeg dreid ned til det riktige målet, det sjekket jeg med det digitale skyvelæret. Deretter dreide jeg en liten fas på ca. 45 grader på enden. Helt til slutt pusset jeg komponenten med smergelpapir i dreibenken slik at det ikke var noen skarpe kanter.

HMS/Verneutstyr: Jeg brukte vernebriller til dreiingen og hadde håret satt opp og jeg brukte hansker for å fjerne sponen. Jeg pusset også de skarpe kantene på den dreide delen slik at man ikke kan skrape eller kutte seg på dem.

Mot slutten av dagen hjalp Kjetil meg å skanne inn A3 tegningene mine som jeg har tegnet for hånd av kapsling-platene. Da dette var gjort fikk jeg fototillatelse, slik at jeg kunne ta noen bilder til prosjektet mitt om kapslingen :D Det var denne uka :D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar